Tại sao đồ vật của bạn lại được MILLON Việt Nam thẩm định? Dưới đây là ba lý do tại sao bạn nên tin tưởng MILLON Việt Nam:


1. Chuyên môn: Chúng tôi gồm hơn 15 nhà đấu giá và 30 chuyên gia sẵn sàng hướng dẫn bạn.
2. Chúng tôi có 25 văn phòng thẩm định ở Pháp và nước ngoài.
3. Tính bảo mật: Mỗi cuộc đánh giá đều được thực hiện bởi các chuyên gia để bạn có thể hoàn toàn yên tâm ẩn danh.

Làm thế nào bạn có thể đánh giá đồ vật của mình bởi MILLON ?
MILLON có mạng lưới chuyên gia nghệ thuật lớn nhất ở Châu Âu và MILLON Việt Nam tại VIỆT NAM.

30 chuyên gia của chúng tôi có mặt khắp nước Pháp và Châu Âu và có thể gặp bạn tại nhà hoặc tại một trong 25 văn phòng thẩm định của chúng tôi.


Liên hệ thẩm định: [email protected]

Hotline: +84 (0) 7 06 43 06 88